HEEFT UW ORGANISATIE LAST VAN
EEN GEBREK AAN VERTROUWEN?

Vertrouwen vormt de basis van iedere relatie en is vooral belangrijk op het werk. In feite is de belangrijkste factor die van invloed is op het personeelsverloop, de vraag of er een vertrouwensrelatie is ontwikkeld tussen medewerker en leidinggevende. Onze training Building Trust leert uw leidinggevenden hoe ze vertrouwen kunnen opbouwen om zo betrokkenheid en creativiteit te laten toenemen.

82% VAN DE MENSEN zegt dat ze hun baas niet genoeg vertrouwen om hem/haar de waarheid te vertellen en 45% VAN DE MEDEWERKERS zegt dat gebrek aan vertrouwen in leiderschap het grootste probleem is dat hun werkprestaties beïnvloedt.*

We weten allemaal hoe een werkplek vol wantrouwen eruitziet: leidinggevenden houden informatie achter, mensen praten achter elkaars rug om, medewerkers zijn bang om hun zorgen te delen, niemand neemt verantwoordelijkheid en dat alles resulteert in een slecht moreel, lagere productiviteit, groter personeelsverloop en een ongezonde werkomgeving.

Organisaties waarin een cultuur van vertrouwen heerst, ervaren daarentegen 32X MEER RISICOBEREIDHEID, 11X MEER INNOVATIE EN 6X HOGERE PRESTATIES.**

BOUW EEN BASIS VAN VERTROUWEN

Wanneer er vertrouwensrelaties zijn tussen je teamleden en hun leidinggevenden, heb je de basis voor het opbouwen van een succesvolle organisatie met meer samenwerking, creativiteit en risicobereidheid en een effectievere uitvoering van de bedrijfsstrategie. Daarnaast zorgen vertrouwensrelaties voor verhoogde betrokkenheid en meer loyaliteit aan je bedrijf.

BETERE
PRESTATIES

Medewerkers zijn meer betrokken en tonen meer eigen inzet.

BEHOUD
TALENT

Medewerkers zullen eerder bij je bedrijf blijven werken en zullen het zien als een fijne werkplek.

STIMULEER CREATIVITEIT
EN INNOVATIE

Medewerkers voelen zich veilig om meer open te communiceren, hun beste ideeën te delen en initiatief te nemen.

CREEER
SAMENWERKING

Collega's en teams helpen elkaar en werken samen om dingen voor elkaar te krijgen.

VETROUWENSRELATIES
ONTWIKKELEN

We weten hoe belangrijk vertrouwen is in iedere relatie. Onze Building Trust training kan uw leidinggevenden en hun teamleden helpen te leren hoe ze vertrouwen kunnen opbouwen op de werkplek en hoe ze het kunnen herstellen wanneer het is verbroken.

Op basis van 30 jaar onderzoek hebben onze vertrouwensdeskundigen een eenvoudig, maar krachtig vertrouwensmodel ontwikkeld dat een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk raamwerk biedt, gericht op het specifieke gedrag dat vertrouwen oproept.

Met de training Building Trust kunnen individuen de impact van hun gedrag op het opbouwen of eroderen van vertrouwen begrijpen en kunnen zij die aspecten identificeren die aandacht nodig hebben om vertrouwensrelaties op te bouwen en te onderhouden.

MEER INFORMATIE ?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Building Trust leert uw leidinggevenden en teamleden hoe zij goede relaties kunnen opbouwen die gebaseerd zijn op vertrouwen.

*Edelman Trust Barometer, 2013
**The How Report, 2016